به گزارش افکارنیوز، اسماعیل حشم فیروز با اشاره به پتانسیل صادرات ۲.۵ تا ۳ میلیون لیتری گازوئیل ایران به افغانستان، گفت: در شرایط فعلی کشورهایی همچون ترکمنستان و ازبکستان از مهمترین رقبای ایران در بازار گازوئیل افغانستان به شمار می روند که قصد داریم با استفاده از ساز و کارهای جدید حجم صادرات و فروش گازوئیل به این کشور همسایه را افزایش دهیم.

سرپرست امور بین الملل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بازار مصرف گازوئیل تاجیکستان را ۲.۵ تا ۳ میلیون لیتر در روز عنوان کرد و یادآور شد: هم اکنون در بین کشورهای منطقه آسیای میانه، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، تولیدکننده و بعضا صادرکننده انواع فرآورده‌های نفتی هستند و در این منطقه تنها کشور تاجیکستان یک بازار بالقوه برای صادرات گازوئیل و فرآورده های نفتی ایران به شمار می رود.

این مقام مسئول همچنین از ارمنستان و گرجستان هم به عنوان مشتریان فرآوردههای نفتی کشور یاد کرد و اظهار داشت: فرآوردههای نفتی به ویژه گازوئیل و گاز مایع به صورت تک محموله توسط ایران به ارمنستان و گرجستان صادر میشود که در سال جاری هم یک محموله گازوئیل به ارمنستان ارسال شده است.