به گزارش روابط عمومی بانک ملت، ساعت کار ادارات کل این بانک در ماه مبارک رمضان شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ و ۱۵ دقیقه و در روزهای پس از لیالی قدر از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۶ و ۱۵ دقیقه خواهد بود.

همچین ساعت کار ستاد مدیریت های شعب مناطق پنج گانه تهران و شعب تابعه، شعبه مستقل مرکزی و ستاد مدیریت شعب مناطق آزاد تجاری –صنعتی در این ماه مبارک، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ صبح تا ۱۵ برای کارکنان و ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه برای مشتریان تعیین شده است.

در روزهای پنج شنبه هم ساعت کار این واحدها از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ برای کارکنان و ۸ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه برای مشتریان در نظر گرفته شده است که در ایام پس از لیالی قدر نیم ساعت به ساعت شروع اضافه خواهد شد.

برای شعب بانک ملت در استان ها هم ساعت کاری در ماه مبارک رمضان، روزهای شنبه تا چهارشنبه ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه برای کارکنان و ۸ صبح تا ۱۴ برای مشتریان اعلام شده است.

در روزهای پنج شنبه نیز ساعت کاری این واحدها ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه برای کارکنان و ۸ صبح تا ۱۳ برای مشتریان خواهد بود که در ایام پس از لیالی قدر نیم ساعت به ساعت شروع کار افزوده خواهد شد.