به گزارش افکارنیوز، شورای پول و اعتبار با هدف کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آن‌ها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه‌گری وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد.

در این راستا موسسات مکلف شدند، فرم محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت را به صورت ماهانه تهیه و به صورت برخط، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

همچنین در راستای ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و بخشنامه سال گذشته رياستکل بانک مرکزي در اين رابطه، مؤسسات اعتباري میبایست ظرف مدت سهسال از تاريخ ابلاغ، حداقل هر سال ۳۳ درصد از مازاد داراييهاي ثابت خود را تا رسيدن به حد مقرر در اين دستورالعمل (۷۵ درصد) واگذار کنند.