به گزارش افکارنیوز، در معاملات امروز دوشنبه بورس و اوراق بهادار تهران ۶۷ میلیون سهم به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان در۶۸ هزار دفعه داد و ستد شد.

در بازار امروز شاخص آزاد شناور ۲۶۵ واحد، بازار اول ۱۷۵ واحد و بازار دوم ۴۸۰ واحد رشد کردند.

همچنین شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) ۹۸ واحد، شاخص کل(هم وزن) ۶۴ واحد و شاخص قیمت(هم وزن) ۵۶ واحد صعود کردند.

ارزش روز بازار نیز در پایان معاملات امروز ۲۸۷ هزار میلیارد تومان است.