به گزارش افکارنیوز، محمد باقر نوبخت امروز در نشستی خبری در مورد برنامه ششم توسعه کشور با اشاره به تدوین مدل تهیه برنامه ششم، گفت: این برنامه یک دستورالعمل و نقشه راه از وضع موجود به وضع مطلوب برای دوره زمانی سال ۹۵ تا ۹۹ است.

معاون رئیس جمهور افزود: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی سالانه اقتصادی نیازمند ساز و کارها و منابع مالی کافی هستیم، این در حالی است که محاسبات نشان می دهد برای رسیدن به این رشد یکهزار و ۶۳ هزار میلیارد تومان به منابع مالی به صورت سالانه نیاز داریم اما تامین چنین رقمی با توجه به محدودیت منابع و در خوشبینانه ترین حالت، در حد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و خارجی امکان پذیر است.

نوبخت با اعلام اینکه برای تهیه برنامه ششم توسعه در نظر داریم که از همه احکام برنامه های پنجساله گذشته استفاده کنیم، تصریح کرد: برنامه ششم، برنامه ای واقع بینانه و با آگاهی از آسیب‌های برنامه های گذشته خواهد بود، بنابراین نیازمند یک عقل جمعی است.

تدوین بودجه ۹۵ بر مبنای برنامه ششم

وی ادامه داد: سال ۹۵ اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است و باید بودجه این سال در چارچوب برنامه ششم نوشته شود. بر این اساس، میزان رشد بودجه سال ۹۵ به اقتضای واقعیت‌هاست و با توجه به اینکه متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی را نمی‌توانیم در همان اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه عملیاتی کنیم، لازم است که این رشد از ۳ درصد در اولین سال آغاز و طی سال‌های متمادی به ۸ درصد برسد. به عبارت دیگر، این رشد باید با شیب مناسب به ۸ درصد افزایش یابد.

نوبخت افزود: بودجه سال ۹۵ در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم و در راستای دستیابی به رشد ۸ درصدی با توجه به منابع خواهد بود.

تهیه لایحه جداگانه برای احکام تکراری برنامه ششم

وی با بیان اینکه در نظر داریم تمام احکامی که در چارچوب سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم وجود دارد و در برنامه های قبلی نیز وجود داشته است در قالب لایحه ای جداگانه برای تصویب به مجلس ارائه دهیم، افزود: مشابه این کار را در سال جاری برای بودجه هم انجام می‌دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تدوین برنامه ششم توسعه را از سال گذشته آغاز کرده ایم و تدوین اسناد پشتیبان آن هم از یک سال گذشته انجام شده است، ضمن اینکخ تهیه سیاست‌های کلی این برنامه ۸ تا ۹ ماه به طول انجامید، بنابراین می‌خواهیم برنامه عملیاتی آن را کمتر از این مدت زمان آماده کنیم.

نوبخت با تاکید بر اینکه قصد نداریم در یک محیط بسته به منظور ارتقای جایگاه کشور از سال ۹۵ تا ۹۹ برای نظام تصمیم گیری کنیم، گفت: وضع موجودمان محصول اجرای دو برنامه چهارم و پنجم توسعه است و وضع مطلوب در سال ۹۹ متاثر از هدف نهایی است که برای سال ۱۴۰۴ که پایان دوره چشم انداز بیست ساله است، خواهد بود.