به گزارش افکارنیوز، نادر آریا با بیان این مطلب افزود: اولین دوره آموزش و اعطای مجوز مربوط با شرکت بیش از ۱۲۰ نفر از اعضای جامعه مشاورین رسمی مالیاتی برگزار شد و از این پس مشاورین رسمی مالیاتی می‌توانند به مودیان خدمات الکترونیکی از جمله ثبت نام الکترونیکی، اظهارنامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی مالیات و سایر خدمات الکترونیکی مالیاتی را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: پس از ساماندهی و آموزش دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی، ادارات پستی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و واحدهای صنفی عضو اتحادیه فناوران رایانه تهران(رسته کافی‌نت) به عنوان اشخاص ثالثبرای انجام امور الکترونیکی مودیان، با تصویب شورای معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی از طریق اعضای جامعه مشاورین رسمی مالیاتی آغاز شد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: توصیه موکد این سازمان به کلیه مودیان مالیاتی، مراجعه مستقیم به درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی سازمان است؛ لیکن به هر جهت برخی از مودیان تمایل به استفاده مستقیم از خدمات الکترونیکی سازمان ندارند یا مشکلاتی در بهره برداری مستقیم از خدمات الکترونیکی مالیاتی سازمان دارند، می توانند از خدمات الکترونیکی ادارات پستی، واحدهای پیشخوان خدمات الکترونیکی دولت، واحدهای مجاز کافی نت و مشاورین رسمی مالیاتی برای انجام امور مالیاتی خود استفاده نمایند.

فهرست کليه واحدهاي مجاز ارائه خدمات الکترونيکي بر روي پايگاه عمليات الکترونيکي مالياتي قرار داده شده است.