به گزارشافکارنیوز، امروزه یکی از مسائل مهم کشور که تقریباً هر روز بخشی از اخبار را به خود اختصاص می‎دهد، مسئله‎ هسته‎ای است؛ اخبار مذاکراتی که دائماً در حال انجام است و هدف آن هم حفظ برنامه‎ی هسته‎ای کشور همزمان با کاهش یا رفع تحریم‎های اقتصادی است. در این بین این سؤال در ذهن‎ها شکل می‎گیرد که استفاده از انرژی هسته‎ای ارزشش را دارد که به خاطر آن تحریم‎های شدید اقتصادی را تحمل کنیم؟ یکی از سؤالاتی که در ادامه‎ی این سؤال شکل می‎گیرد این است که با وجود منابع نفت و گاز فراوان، ایران چه نیازی به انرژی هسته‎ای دارد؟ سؤالی که سعی شده است در این نوشتار، پاسخی به آن داده شود.

برای یافتن پاسخ این سؤال لازم است هزینه‎ی تولید برق در نیروگاه هسته‎ای با کارآمدترین نوع نیروگاه فسیلی یعنی نیروگاه سیکل ترکیبی با بازده متوسط ۴۵ درصد مقایسه شود. برای محاسبه‎ی هزینه‎ی تمام‎شده‎ی برق از مفهومی اقتصادی به نام «هزینه‎ هم‎تراز»(Levelized cost of electricity) استفاده می‎کنیم. هزینه‎ هم‎تراز با در نظر گرفتن مواردی چون نرخ تنزیل، هزینه‎ احداث، هزینه‎ بهره‎برداری، بازده نیروگاه، ضریب ظرفیت و مقدار برق تولیدی در هر سال، هزینه تولید مقدار مشخص برق را تعیین می‎کند.

از آن جایی که سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی، گاز طبیعی است، لازم است در محاسبات قیمت گاز را در نظر بگیریم. سال گذشته هر متر مکعب گاز طبیعی به طور متوسط با قیمت ۴۰ سنت از ترکمنستان وارد می‎شد و بر این اساس هزینه‎ی سوخت سیکل ترکیبی را برابر این نرخ در نظر می‎گیریم.
پس روند کار ما عبارت خواهد بود از محاسبه‎ی هزینه‎ی هم‎تراز نیروگاه هسته‎ای و سیکل ترکیبی و مقایسه‎ی این دو با هم. بدیهی است عدد کوچک‎تر، نشان‎دهنده‎ی ارزان‎تر بودن و در نتیجه صرفه‎ اقتصادی بیشتر است. محاسبات هزینه‎ی هم‎تراز تولید برق در این دو نیروگاه نشان می‎دهد که تولید هر کیلووات برق هسته‎ای ۶/۱۰ سنت در برابر ۹/۱۳ سنت برق سیکل ترکیبی است. بنابر این برق هسته‎ای ۳۰ درصد از برق سیکل ترکیبی ارزان‎تر است و دلیل استفاده‎ کشورهای مختلف از نیروگاه هسته‎ای را می‎توان در این ارزانی جست.

خاطرنشان می گردد اگرچه هزینه‎ احداثیک نیروگاه هسته‎ای در مقایسه با یک نیروگاه سیکل ترکیبی بالاتر است، اما در عوض هزینه‎ی سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی چند برابر سوخت نیروگاه هسته‎ای است. در نتیجه لازم است اثر هر کدام در هزینه‎ی هم‎تراز در نظر گرفته شود. در شکل زیر مقایسه‎ای بین هزینه‎های نیروگاه هسته‎ای و سیکل ترکیبی صورت گرفته است:


شکل - مقایسه بین هزینه‎های نیروگاه هسته‎ای و سیکل ترکیبی