به گزارش افکارنیوز، شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران(مانا) اعلام کرد: با جمع بندی هسته ای میان ایران و کشورهای ۱ + ۵ که روز سه شنبه انجام شد مدیران و شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم ها خارج شدند.


در متن انگلیسی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) نام مدیران ارشد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران چون محمد حسین داجمر، علی عزتی، قاسم نبی پور، علاالدین سادات رسول، حسن جلیل زاده، منصور اسلامی، محمد هادی پژند، غلامحسین گلپرور، جمشید خلیلی، احمد تفضلی، احمد سرکندی، علیرضا قزل ایاغ و … به همراه شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد که از لیست تحریم های یک جانبه آمریکا خارج شده اند.


کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه شرکت های گروه از سپتامبر ۲۰۰۸ تاکنون در ۲۲ نوبت تحت تحریم دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا(OFAC) قرار گرفت که ۲۰ مورد آن پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ و از ابتدای تیرماه ۱۳۸۹بوده است.


علاوه بر این از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون ۱۳ تحریم و دو بخشنامه بر علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعمال شد که در مجموع (OFAC) تا به حال ۱۳۲ شرکت و ۱۶ نفر از مدیران کشتیرانی را تحریم کرده که بیشترین تعداد در بین سازمان ها و ارگانهای تحریم شده در سطح کشور بوده است.