محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس نهم ،در مورد انتصاب مدیریت جدید یکی از بزرگترین شرکتهای خودروسازی کشور گفت:اندیشه نگاه کلان اقتصادی به سایپا بهجای نگاه صرفاً اجرایی و عملیاتی، از مدتها پیش در ذهن مدیران صنعتی دولت تدبیر و امید و هیئتمدیره این شرکت بود.

بر اساس این ایده، سایپا در شرایطی که تعاملات اقتصادی کشور با دنیا به دلیل سیاست‌های دولت، گسترش چشمگیر داشته است، به یک برنامه‌ریزی اقتصادی کلان نیاز دارد تا از طریق آن بتواند هم رضایت مشتریان خود را فراهم آورد و هم از فرصت ایجادشده برای بهبود وضعیت خود از جنبه‌های مختلف نهایت استفاده را ببرد.

وی ضمن تشکر از مدیر سابق سایپا ادامه داد: مدنی در طول دوران فعالیت خود توانست سایپا را از حالت رکود سال‌های گذشته‌اش تا حد زیادی خارج کند اما گویا برای دستیابی به اهداف بلندتر، یک تغییر جدی‌تر، ضروری به نظر می‌رسید.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس نهم افزود:استفاده از مدیران جوانتر در راستای سیاستهای اصولی دولت تدبیر و امید است و حضور جمالی که شخصیت اقتصادی و غیرسیاسی است قطعاً سایپا را وارد دوران مثبتی خواهد کرد و عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود.