به گزارش افکارنیوز، بانک مسکن اعلام کرد از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا نیمه تیر ماه سال ٩۴، از محل خط اعتباری مسکن مهر در مجموع ۴۴ هزار و ٧۶۶ میلیارد تومان تسهیلات آماده سازی، ساخت، روستایی و بافت فرسوده به پروژه های احداثی پرداخت شده است که با این میزان تسهیلات، ٢ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۸۶۳ واحد مسکونی ساخته شده است.


آمارهای بانک مسکن نشان می‌دهد: هر هفته بطور متوسط حدود ۶۸۴/۴۱۰ میلیون ریال از طرف بانک مسکن در قالب تسهیلات، به پروژه های در حال ساخت پرداخت می شود که رقم قابل توجهی است.


طبق بند د تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، بانک مسکن از محل خط اعتباری و سقف کلی تعهدات بانکی طرح مسکن مهر، علاوه بر پروژه های ٩٩ ساله(مسکن مهر)، پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده و پروژه های نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را تامین مالی می کند.


روش تامین مالی پروژه های مشمول طرح مسکن مهر به این صورت است که به ازای هر واحد طبق معرفی نامه مراجع صدور تسهیلات متعلقه با نرخ یارانه ای ۴،۷ و ۹ درصد پرداخت و مابقی نیز از محل آورده نقدی متقاضیان تامین خواهد شد.


تسهیلات مسکن مهر متناسب با پیشرفت فیزیکی مراحل ساخت واحدها و پس از ارزیابی پروژه توسط کارشناس بانک قابل پرداخت می باشد.


بانک مرکزی پیش تر خط اعتباری برای مسکن مهر اختصاص داده بود که به تدریج شارژ مجدد شد و هم اکنون سقف خط اعتباری، ۴٥ هزار میلیارد تومان تعیین شده است اما سقف کلی تعهدات سیستم بانکی در این طرح معادل ٥ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.


بانک مسکن با مجوز شورای پول و اعتبار مجاز است بعد از مصرف کامل خط اعتباری ۴٥ هزار میلیارد تومانی، مابقی تسهیلات تعهد شده را از محل بازگشت اقساط ماهانه وام های مسکن مهر، تامین و پرداخت کند.


در حال حاضر آن دسته از کسانی که واحدهای مسکن مهر خود را دریافت کرده اند، با توجه به مدت باقی مانده دوران فروش اقساطی (طبق مصوبه دولت مجموع دوره های مشارکت مدنی و فروش اقساطی حداکثر ۲۰سال تعیین گردیده است)هر کدام ماهانه بطور متوسط مبلغی حدود ٢٢ هزار تا ٢٥ هزار تومان و یا بسته به مدت باقیمانده دوران فروش اقساطی گاهی مبالغ بالاتری ، بابت بازپرداخت تسهیلات دریافتی، واریز می کنند و مقرر شده به مدت ٥ سال، این اقساط صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر شود.