به گزارشافکارنیوز،حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی باید مالیات را اخذ کنیم که در کشور شرایط رونق اقتصادی حاکم باشد.

وی در ادامه گفت: بهترین نوع مالیات زمانی اخذ می‌شود که رونق اقتصادی وجود داشته باشد و فضای کسب و کار و کسب درآمد محیا باشد.

گروسی تصریح کرد: باید زیر ساخت‌های رفع موانع تولید و حمایت از صنعت و تولید فراهم شود چرا که با افزایش فعالیت‌های صنعتی رشد اقتصادی میسر می‌شود.

این نماینده مجلس گفت: صنایع نقش مسمرثمری در شکوفایی و رشد اقتصادی دارد پس بهتر است شرایط را برای انجام امورصنعتی بیش از پیش فراهم کنیم در این صورت میتوانیم بهترین نوع مالیات را دریافت کنیم.