به گزارشافکارنیوز،تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور در هفته هفدهم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴ درصد افزایش یافت.

وزارت نیرو با انتشار گزارش کوتاهی، اعلام کرد: تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به ۹۷ هزار و ۳۷۷.۲ گیگاوات ساعت رسیده که این میزان ۲.۸۸ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه سال گذشته بوده است.

از مجموع انرژی تولید داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹۲ هزار و ۱۵۵ گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و ۵ هزار و ۲۲۲.۲ گیگاوات ساعت به واحدهای برق‌آبی اختصاص داشته است.

در این مدت، تولید نیروگاه‌های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۴.۰۸ درصد افزایش یافته است، اما تولید نیروگاه‌های برق‌آبی ۱۴.۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی ۹۸ هزار و ۸۱۵.۹ گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان ۳.۰۷ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.

ميزان انرژي دريافتي برون مرزي در دوره مورد بررسي، يکهزار و ۴۳۸.۷ گيگاوات ساعت بوده که اين ميزان ۱۷.۱۶ درصد در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته افزايش نشان ميدهد.