به گزارشافکارنیوز،عبدالهاشم حسن‌نیا اظهار کرد: پس از وقوع سیل و رانش، بلافاصله عوامل راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی با به‌کارگیری تمامی تجهیزات و ماشین‌آلات خود، ضمن استقرار در مناطق حادثه‌دیده، اقدامات لازم درخصوص بازگشایی راه‌ها و کمک به آسیب‌دیدگان را در کمترین زمان ممکن انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه بارندگی‌های اخیر به رویه آسفالت برخی از راه‌ها و همچنین سازه پلها وتونلها و ابنیه کشور خسارت زیادی وارد کرده است، تصریح کرد: میزان برآورد اولیه این خسارت در استان تهران ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

حسن‌نیا افزود: همچنین برآوردها نشان می‌دهد میزان خسارت وارده به راه‌ها و ابنیه استان البرز ۲۵ میلیارد ریال، استان کردستان ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، استان سمنان ۱۰ میلیارد ریال و استان قزوین ۷ میلیارد ریال بوده است.

معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای در ادامه، با بیان اینکه خسارات وارده در استان مازندران بیش از سایر استانها بوده است، گفت: میزان خسارت وارده به جادهها و تاسیسات مربوطه در استان مازندران ۳۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است که در نخستین ساعات وقوع سیل، رانش و ریزش کوه سبب بسته شدن برخی محورهای ارتباطی این استان شده بود.