به گزارش افکارنیوز، یکی از مقام‌های دولتی آلمان در این دیدار‌ با اعلام خلاصه‌‌ای از سوابق و فعالیت های شرکت GIZ بیان کرد: شرکت GIZ ‌شرکتی دولتی است که در زمینه همکاری‌های بین المللی فعالیت می‌کنند؛ این شرکت بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و هزینه‌های خود را از طریق انجام پروژه‌های همکاری تأمین می‌کند و میزان کسب و کار این شرکت در سال ٢ ١٣ میلادی حدود ٢ میلیارد یورو بوده است.

به گفته «کریستف بایر» شرکت GIZ در ۶ کشور شعبه دارد و حدود ١٧ هزار نفر کارمند دارد که ٧ درصد از این تعداد از افراد بومی هستند؛ این شرکت قبل از تحریم در زمینه آموزش با کشور ایران همکاری داشته و در حال حاضر به دنبال شناسایی نیازهای طرف ایرانی و متعاقباً تأمین نیازهای آن است.

وی بیان کرد: زمینه‌های فعالیت شرکت GIZ شامل تجارت، کاهش تغییرات آب و هوایی، مدیریت پایدار شهری، آموزش‌های حرفه‌ای مطابق با نیاز بازار، مشارکت در توسعه، انرژی و حمل و نقل است.

در این دیدار همچنین معاون بندری سازمان بنادر ضمن معرفی وظایف و فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی، محورهای اصلی همکاری با شرکت‌های خارجی را به همکاری‌های لجستیکی، اپراتوری بنادر و دوره‌های آموزشی تقسیم‌بندی کرد.

اسلامی با اشاره به موقعیت استثنایی ایران در مسیرهای ترانزیتی، کریدورهای حمل و نقل و همچنین دسترسی به بازارهای منطقه و موقعیت ویژه بنادر ایران جهت دستیابی به بازار کشورهای عراق، افغانستان و آسیای میانه، سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه های بندری را نیز فرصت مناسبی جهت ایجاد همکاری‌های آتی با شرکتهای خارجی خصوصاً شرکت GIZ عنوان کرد.

وی افزود: در صورت آمادگی شرکت GIZ فهرست پروژه های مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی جهت سرمایه‌گذاری خارجی به طرف آلمانی ارائه می‌شود.

در این راستا طرف آلمانی ضمن استقبال از طرح موضوعات پیشنهادی، اعلام آمادگی کرد تا نسبت به ترغیب بخشهای خصوصی کشور آلمان برای سرمایهگذاری در پروژههای حمل و نقل از طریق شرکت GIZ اقدام کند.