به گزارش افکارخبر؛ علی عسکری در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: تعدادی از مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی خود اطلاعات خلاف واقع می دهند و درآمد خود را بسیار کمتر از درآمد واقعی خود اظهار می کنند، اما ما بر اساس اطلاعات و درآمد واقعی، مالیات از آنها اخذ می کنیم و آنها نباید دلخور شوند.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه حدود ۵ میلیون فعالیت شغلی داریم، افزود: حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار فعالیت در زمینه مشاغل خودرو است و ۲۳۰ هزار شغل هم اشخاص حقوقی هستند. از حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار فعالیت شغلی، امسال پیش بینی شده است حدود سه هزار میلیارد تومان مالیات از ۷۵ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده را بگیریم.وی تصریح کرد: در کشور حدود یک چهارم مؤدیان مشاغل ما بر اساس معافیت پایه از معافیت مالیاتی برخوردارند و حدود ۱۰ درصد مؤدیان ما کسانی هستند که بیش از سه میلیون تومان به ما مالیات می پردازند و بقیه کسانی هستند که از صفر تا سه میلیون تومان مالیات می پردازند که بیش از ۶۰ درصد آنها هم زیر یک میلیون تومان مالیات می دهند.معاون وزیر اقتصاد افزود: برخی از مؤدیان، سالها بر اساس توافق، ۵۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومان به ما مالیات پرداخت کردند اما پس از بررسی فعالیت اقتصادی آنها مشخص شد که مالیات واقعی آنها ده‌ها برابر این مالیات است. ممکن است عدالت ایجاب کند با توجه به فعالیت واقعی اقتصادی از برخی اصناف حتی ده برابر مالیات قبلی آنها، مالیات بگیریم.رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: البته نمی توانیم در مدت یکسال به همه اصناف رسیدگی کنیم و مجبوریم هر سال ۱۵ درصد از مؤدیان را رسیدگی و مالیات آنها را نزدیک به واقعیت کنیم. مشکل ما این است که اگر توافقی هم با اصناف می کنیم بسیاری از مؤدیان در اظهارنامه، کم اظهاری می کنند بنابراین از توافق خارج می شوند و ما مجبوریم به آن رسیدگی کنیم.عسگری افزود: در رسیدگی ها اطلاعاتی از بسیاری از مؤدیان به دست آوردیم که در مقایسه با سنوات قبل مالیات آنها بیش از ۱۰۰برابر هم شده است زیرا آنها در اظهارات قبلی، واقعیت های درآمدی خود را اعلام نکرده بودند.محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه در بخش مؤسسات غیرعمومی اشخاصی را داریم که فرار گسترده مالیاتی دارند، گفت: مجلس شورای اسلامی برای افزایش پایه مالیاتی گام برداشت و برخی از مؤسسات را که تاکنون مالیات نمی دادند موظف کرد مالیات بپردازند.وی درباره افزایش نقدینگی در کشور هم گفت: این افزایش هم اثر رکودی و هم اثر تورمی دارد و عدد ۴۹۰ هزار میلیارد تومان که بانک مرکزی در دو سال قبل اعلام کرده است اکنون به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.فرهنگی افزود: روشی که از نظر علمی برای اخذ مالیات وجود دارد با روش عملی فاصله دارد اما ما به روش های ساده اخذ مالیات عادت کردیم و همین روش، عمل می شود و اگر این روش اصلاح شود و به سمت روش های علمی برود، مشکل حل می شود.محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه سامانه نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور به طور کامل اجرایی نشده است گفت: به رغم تلاش سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش های پایانی این نظام، عملیاتی نشده و یکی از علل اختلاف مالیاتی در نظام صنفی کشور همین موضوع است.وی افزود: برآورد ما این است بر اساس تولید ناخالص داخلی کشور، حدود نود هزار میلیارد تومان میزان مالیات بخش های مختلف کشور است. اطلاعات مربوط به بخشی از ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی هم در میزان نقدینگی، گزارش شده و این یکی از علل اعلام افزایش غیرمنطقی نقدینگی است.