به گزارش افکارخبر، طی روزهای گذشته مقامات ژاپنی با سفر به تهران در حال تلاش برای بازسازی روابط خود با تهران هستند.

شرکت های نفتی ژاپنی در سال ۲۰۱۰ و در راستای همراهی با غرب، به تحریم های علیه ایران پیوستند و صنعت نفت کشور را ترک کردند.

طی روزهای گذشته یکی از مقامات وزارت نفت ایران طی مصاحبه ای با کیودونیوز ژاپن، از آمادگی ایران برای بازگشت شرکت های نفتی ژاپنی به میدان نفتی آزادگان در جنوب غرب ایران خبر داد.

تا پیش از اعمال تحریم ها، ایران حدود ۳۰ درصد از نفت مورد نیاز ژاپن را تأمین می کرد اما با اعمال تحریم ها و پیوستن این کشور به تحریم ها، سهم نفت ایران از کل نفت وارداتی به این کشور به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.

وزارت نفت ایران طی روزهای گذشته از آمادگی ایران برای بازگرداندن حجم صادرات خود به ژاپن به میزان پیش از تحریمها خبر داده اند.