به نقل از روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، محمدرضا اسدي اظهار داشت: رقم دقيق سرمايهگذاري اين طرح پس از برگزاري كامل مناقصهها مشخص ميشود.
وی با بیان اینکه قرارداد بیع متقابل فاز نخست طرح توسعه یادآوران از مرداد ۱۳۸۷ با شرکت چینی سینوپک عملیاتی شده است، افزود: این قرارداد، نخستین قرارداد بیع متقابل جدید بوده که سقف سرمایه‌گذاری در آن بسته نشده است و بر خلاف گذشته CAPEX قرارداد از طریق مناقصه‌ها مشخص می‌شود.
مجری طرح توسعه میدان یادآوران همچنین ادامه داد: بر این اساس، زمانی که ۸۵ درصد مناقصه‌ها تأیید و واگذار شد، کارفرما(شرکت متن) و پیمانکار(سینوپک) در نشستی مشترک درباره مناقصه‌ها و سقف سرمایه‌گذاری قرارداد تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گفته اسدی دخالت و اعمال حساسیت‌های کارفرما بر روی مناقصه‌ها در این نوع قرارداد در قیاس با قراردادهای بیع متقابل پیشین بیشتر است.
مجری طرح توسعه میدان یادآوران گفت: حفاری نخستین حلقه چاه توصیفی در میدان نفتی یادآوران با به کارگیری یک دستگاه حفاری شرکت ملی حفاری ایران امسال آغاز شده است و این شرکت در این مرحله چهار حلقه چاه در این میدان حفاری می‌کند.
اسدی تصریح کرد: حفاری پنج حلقه چاه جدید و سه حلقه چاه اکتشافی موجود در طرح تولید زودهنگام یادآوران با استفاده از دو دکل چینی و دو دکل متعلق به شرکت ملی حفاری ایران(NIDC) همزمان انجام می‌شود.
وي با بيان اينكه هم اكنون سه دكل حفاري بهطور همزمان در اين ميدان در حال حفاري هستند، گفت: دكل چيني در موقعيت F۱۸ يادآوران در عمق بيش از ۲ هزار و ۱۰۰ متري و دكل فتح ۳۱ شركت ملي حفاري ايران در موقعيت F۲ اين ميدان در عمق بيش از يكهزار و ۱۰۰ متري در حال حفاري هستند، همچنين دكل چيني ديگري در موقعيت F۷ يادآوران حفاري در عمق بيش از ۷۰۰ متر را ادامه ميدهد.