به گزارشافکارخبر،محمدقاسم پناهیدر خصوص برخورد با فرار مالیاتی اظهار داشت: در قانون جدید مالیات‌های مستقیم فرار مالیاتی به عنوان جرم شناخته شده و از ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ به این موضوع پرداخته است.

قائم مقام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: تاکید قانون جدید بر جرم انگاری فرار مالیاتی قاعدتا از این معضل جلوگیری کرده و آن را به حداقل می‌رساند.

وی تصریح کرد: تاکنون به موجب قوانین دیگر با فرار مالیاتی برخورد می‌شد اما از سال آینده که قانون جدید در دستورکار قرار می‌گیرد طبق مواد این قانون با فرار مالیاتی و کمک به فرار مالیاتی اعم از حسابدار و مامور و … برخورد خواهیم کرد.

پناهی گفت: پس از تایید فرار مالیاتی و طرح در مراجع زیربط با اقامه دعوی در قوه قضاییه، با حکم این قوه برخورد صورت می گیرد.