به گزارشافکارخبر،قیمت روز میوه در میادین میوه و تره بار به شرح جدول زیر است:

محصول

درجه یک

درجه دو

انجیر زرد

۴ هزار و ۷۰۰ تومان

۳ هزار و ۷۰۰ تومان

انجیر سیاه

۲ هزار و ۵۰۰ تومان

۱ هزار و ۷۰۰ تومان

انگور رطبی

۲ هزار و ۳۰۰ تومان

۱ هزار و ۵۰۰ تومان

انگور عسگرس

۲ هزار و ۲۰۰ تومان

۱ هزار و ۵۰۰ تومان

سیب دو رنگ تابستانه

۲ هزار و ۴۰۰ تومان

۱ هزار و ۸۰۰ تومان

شاتوت

۱۸ هزار تومان

۱۴ هزار تومان

طالبی و گرمک

۱ هزار و ۵۰ تومان

۵۵۰ تومان

گلابی بیروتی

۴ هزار و ۴۰۰ تومان

۳. هزار و ۵۰۰ تومان

لیمو ترش مینایی

۶ هزار و ۲۰۰ تومان

۴ هزار و ۹۰۰ تومان

هلو کاردی

۲ هزار و ۷۰۰ تومان

۲ هزار و ۱۰۰ تومان

هندوانه

۳۵۰ تومان

۲۰۰ تومان

لیمو شیرین

۱ هزار و ۲۰۰ تومان

۸۰۰ تومان