به گزارشافکارخبر،با گذشت بیش از نیمی از روزهای پررونق‌ترین فصل نقل و انتقالات مسکن گفته می‌شود هنوز آب از آب تکان نخورده و مسکن همچنان در رکود است.

بازاری که در دو سال اخیر هر روز میخ رکودش را محکم‌تر کوبیده است، انگار قصد خروج ندارد، حتی نسخه خروج از رکودی که مجلس برای مسکن هم پیچید جوابگو نبود و ذره‌ای بازار به رکود رفته مسکن را مداوا نکرد.

این درحالی است که در این مدت چند داروی تقویتی به مسکن تزریق شد، اما هنوز از نگاه برخی از فعالان بازار نتیجه‌ای نداشته‎ یا بهتر است گفته شود که نتیجه این تقویتی‎ها تا چندماه دیگر خودنمایی می‌کنند.

اواخر اردیبشهت ماه امسال صندوق پس انداز مسکن راه‌اندازی شد و وام‌های ۴۰،۶۰ و ۸۰میلیون تومانی مصوب شد. پس‌ از راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن به نام حساب مسکن یکم برای خانه اولی‌ها مقرر شد تا سپرده‌گذاران مبلغ معادل یا نیمی از وام درخواستی را به مدت شش ماه تا یکسال در بانک مذکور سپرده گذاری کنند.

حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در این مدت بازار مسکن بدون تغییر مانده است، چرا که هیچ پولی به بازار تزریق نشده و هر چه رخ دهد، از اردیبشهت ماه سال آینده خواهد بود.

در این باره نیز کیوان شادمان، کارشناس بازار مسکن گفت: مبلغ معین شده در این صندوق برای مناطق مختلف تاثیرات متفاوتی دارد. به گونه‌ای که‎ ۵۰میلیون تومان در مناطق شمالی شهر بی‌تاثیر و در مناطق جنوبی بسیار تاثیرگذار است. این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: افزایش وام مسکن تا مبلغ مصوب برای بخش‌های جنوبی شهر تاثیرگذار است و نمی‌توان گفت این وام‌ها بازار را تکان می‌دهد و خوب یا بد است.

وی با بیان اینکه ممکن است نیمه دوم امسال اندکی تورم وارد بازار مسکن شود افزود: به نظر میرسد دولت در پی لایحه رفع تحریمها و آغاز صادرات گامی بردارد که قطعا بخش مسکن هم در این میان متاثر و تورم وارد بازار میشود.