به گزارشافکارخبر،دکتر حمید علاف خیری عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه تمامی فاکتورهای خرید داروخانه ها از طرف شرکتهای دارویی به اداره دارایی ارائه می شود؛ اظهار داشت: دارایی بر اساس فاکتورها میزان فروش را در نظر گرفته و مالیات دریافت می کند و داروخانه ها موظف به ارائه گزارش سه ماه هستند که در صورت عدم ارائه باید جریمه پرداخت کنند و این فشارها از سوی سازمان امور مالیاتی بر داروخانه های سراسر کشور استوار است.
وی با اشاره به اینکه در مدیریت، زمانی بهره وری صورت می پذیرد که تولید کننده، مصرف کننده و سرمایه گذار بیشترین منافع را داشته باشند، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این مهم ضروری است که دولت نظارت لازم را داشته باشد.
وی تصریح کرد: در طرح تحول نظام سلامت تولید، نظارت و سرمایه گذاری کاملا از طرف وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد و مسلماً بهره وری به نحو مطلوب نخواهد بود.
خیری با اعلام اینکه امروز شاهد گسیل پزشکان از درمانگاه های خصوصی به سوی بیمارستانهای دولتی و انتقال داروخانه ها از حاشیه شهرها به سمت مرکز شهر هستیم گفت: یکی از اهداف وزارت بهداشت و درمان ایجاد تسهیلات لازم به منظور دسترسی آحاد اجتماعی به خدمات بهداشتی و درمانی است، در حالی که با این نقل و انتقالات و به حاشیه رفتن بخش خصوصی امر مذکور تحقق نمی یابد.