مسعود ميركاظمي دقايقي پيش در جمع خبرنگاران گفت: يك ميدان جديد گازي در ۳۰ كيلومتري جنوب شرقي كيش به نام فروز با ذخاير درجاي ۷۰۰ ميليارد متر مكعب كشف شد.
به گفته وی، این میدان گازی در مساحت ۲۱ در ۲۸ کیلیومتر در صورت توسعه امکان تولید روزانه ۷۰ میلیون متر مکعب گاز به اندازه دو فاز پارس جنوبی را دارد.
وزیر نفت همچنین از کشف یک میدان جدید گازی در خراسان رضوی با ذخایر گاز درجای ۶۲.۵ میلیارد متر مکعب و توان تولید روزانه ۴ میلیون متر مکعب پس از توسعه خبر داد.
خبرهاي تكميلي متعاقباً ارسال مي شود.