گروه اقتصادی

، صفر نعیمی رز نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو باافکارخبربا بیان اینکه چند تیم کارشناسی در حال بررسی موضوع زمین خواری در گردنه حیران هستند، گفت: بسیاری از تخلفات برای مسئولین محرز شده و در حال حاضر هم با نظارت دقیق کارها در حال پیشرفت است.

به گفته وی هم از استان گیلان و هم ازتهران تیم های کارشناسی در حال بررسی میزان تخلفات و زمین خواری صورت گرفته، هستند.

نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی در سال ۸۴ حدود ۱۶۰ هکتار از اراضی مزروعی منطقه با تغییر کابری، در قالب طرح هادی بعنوان کاربری مسکونی قرار گرفت اما علیرغم گذشت ۱۰ سال همه ۱۶۰ هکتار تحت پوشش محیط مسکونی قرار نگرفت.

نعیمی رز اضافه کرد: اخیرا ۴۷ هکتار از این ۱۶۰ هکتار از آن جدا شده و بعنوان زمین های زارعی به ۱۰۰ هکتار زمینی که در منطقه باقی مانده، اضافه شد. وی افزود: در واقع این ۴۷ هکتار به ۱۰۰ هکتار زمین پیشنهادی بازنگری طرح هادی که به تصویب نرسید بود، اضافه گردید.

نماینده آستارا تصریح کرد:این ۴۷ هکتار در منطقه نمونه گردشگری آستارا زمین مزورعی بود که برخی آقایان تصمیم داشتند تا تحت عنوان محدوده طرح هادی در آن ساخت و ساز انجام دهند که پس از پیگیریهای اینجانب و مراجع ذیصلاح در نهایت این مقدار زمین از اراضی منطقه نمونه گردشکری حیران از ۱۶۰ هکتار کسر و به ۱۰۰ هکتار طرح بازنگری محدوده طرح هادی ملحق شد. به گفته نعیمی رز بعد از تهیه گزارش زمین خواری در منطقه حیران، به مراجع ذیصلاح از جمله قوه قضائیه ارسال می شود تا برخوردهای لازم صورت گیرد.