به گزارشافکارخبر،قیمت میوه در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

محصول

درجه یک

درجه دو

انار پیش رس

۱ هزار و ۸۰۰ تومان

۱ هزار و ۲۰۰ تومان

انجیر زرد

۴ هزار و ۴۰۰ تومان

۳ هزار و ۵۰۰ تومان

انجیر سیاه

۲ هزار و ۵۰۰ تومان

۱ هزار و ۷۰۰ تومان

انگور عسگری و پیکانی

۲ هزار تومان

۱ هزار و ۳۰۰ تومان

خربزه مشهدی

۹۸۰ تومان

۶۰۰ تومان

خیار گلخانه ای

۱ هزار و ۳۵۰ تومان

۹۵۰ تومان

سیب دورنگ تابستانه

۲ هزار و ۴۰۰ تومان

۱ هزار و ۸۰۰ تومان

شلیل و شبرنگ

۳ هزار و ۴۰۰ تومان

۲ هزار و ۸۰۰ تومان

طالبی و گرمک

۱ هزار و ۱۰۰ تومان

۶۰۰ تومان

گلابی بیروتی

۴ هزار و ۴۰۰ تومان

۳ هزار و ۵۰۰ تومان

لیمو شیرین

۱ هزار و ۲۰۰ تومان

۸۰۰ تومان

هلو انجیری

۳ هزار و ۴۰۰ تومان

۲ هزار و ۷۰۰ تومان

هندوانه

۳۵۰ تومان

۲۰۰ تومان