به گزارشافکارخبر،حسین نجابت، راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت اظهار داشت: اساسنامه شرکت ملی نفت به صورت یک طرح در مجلس مطرح شده و این اساسنامه نسبت به اساسنامه سابق تغییراتی را به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه این اساسنامه در سه محور مورد تاکید قرار گرفته است گفت: برای تولید این اساسنامه نخست تکلیف مالکیت و مدیریت در نفت روشن شود مالکیت را متوجه کل نظام کردیم یعنی منابع هیدروکربوری نفت و گاز را تسریح نموده و در اختیار حاکمیت گذاشته و وزارت نفت نماینده مالکیت بعنوان صاحب سرمایه شناخته شده است.

نجابت تاکید کرد: همچنین شرکت نفت تبدیل شده به یک شرکت تجاری کاملا مستقل، اختیارات شرکت نفت نسبت به قبل کاهش یافته است و بیشتر متمرکز برروی تصدیگری است تا سیاست‌گذاری راهبردی، تلاش براین است که روابط مالی در شرکت ملی نفت شفاف‌تر شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت نفت در تعامل با وزارت نفت چقدر نفت و گاز تولید و صادر کرده و گردش مالی چقدر بوده و به کجا ختم می‌شود.

نجابت ادامه داد: همچنین شرکت ملی نفت بایستی یک شرکت رقابتی در داخل و در سطح بین‌الملل باشد بنابراین مسولیت بالادستی به شرکت نفت داده شده و سعی براین است که صنایع پایین‌دست پتروشیمی و پالایشگاه عمدتا به بخش غیر دولتی واگذار کنیم و شرکت نفت را برحذر داشته تا وارد این حوزه نشود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این سه محوری است که تعریف شده و توزیع قدرت در بین مجمع شرکت نفت، هیئت مدیره شرکت نفت و رئیس هیات مدیره شرکت نفت و وزارت نفت توزیع قدرت شده که هیچ کدام قدرت مطلق صددرصد نشوند.

وی تصریح کرد: تلاش براین است که با یک شرکت نفت فعال‌تر بتوانیم آن ایده‌ای که نفت همه چیز بودجه نباشد محقق کنیم.

نجابت تاکید کرد: در حال حاضر این اساسنامه طبق مصوبه مجلس و براساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون انرژی مجلس واگذار شده تا دراین کمیسیون مورد بازبینی قرار گیرد تا نمایندگان پیشنهادات خود را مطرح نمایند و بعد از بررسی دوباره در صحن مجلس قرائت خواهد شد.