به گزارشافکارخبر،دولت آمریکا در حال تهیه طرحی برای اعمال تحریم های اقتصادی علیه چین است.

آمریکایی طی هفته های گذشته بنا به اعلام مقامات که نامشان فاش نشده است، در راستای مقابله با حملات سایبری چین قصد دارد این تحریم ها را علیه چین اعمال کند.

بحثاعمال این تحریم ها به قدری جدی شده است که این احتمال وجود دارد که در مدت زمان کوتاهی حتی کمتر از دو هفته آینده به اجرا درآید.

طی سال های گذشته حملات هکرهای چینی به گونه ای بوده است که تمام اطلاعات سری آمریکا را در همه زمینه های فن آوری و دیگر حوزه ها از دست این کشور خارج کرده اند.

هکرهای چینی توانسته اند با هک اطلاعات آمریکا به همه چیز از نقشه نیروگاه های هسته ای تا کدهای منابع موتورهای جست و جو و یا حتی به جزئیات مذاکرات شرکت های انرژی این کشور دست یابند.