به گزارشافکارخبر،محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت اکثر موادغذایی به جز چند مورد ثابت مانده و تغییری نکرده است.


وی افزود: قیمت برنج ایرانی به دلیل این که در انتهای فصل هستیم، ۱۲ درصد افزایش یافت و قیمت برخی حبوبات مانند نخود، به دلیل کاهش کشت و افزایش صادرات ۱۲ درصد و قیمت لپه هم ۱۰ درصد افزایش یافت.


آقاطاهر با اشاره به رکود در بازار گفت: مردم انتظار دارند پس از رفع تحریم‌ها، قیمت‌ها کاهش بیابد که البته انتظار به جایی است.


رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی تصریح کرد: با توجه به اینکه پس از رفع تحریم‌ها، کرایه کشتی و هزینه بیمه‌ها کاهش می‌یابد، پیش بینی می‌کنیم قیمت موادغذایی ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش بیابد.


به گفته رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی در زمان تحریم‌ها برخی از مواد مورد نیاز خود را به صورت صادرات مجدد از کشورهای همسایه تهیه می‌کردیم که این امر منجر به پرداخت ۱۰ درصد کارمزد بابت تبدیل ریال به دلار شد.


وی افزود: پیش بینی میشود با کاهش هزینههای واردات قیمت موادغذایی کاهش بیاید اما قطعاً این امر در زمان خود اتفاق خواهد افتاد و به این زودی نخواهد بود.