به گزارشافکارخبر،در دومین ماه تابستان، دو نوع پیک مصرف برق در طی شبانه روز داشتیم. یکی پیک روزانه که بین ساعات ۱۱ تا ۱۶ به ثبت می رسید و دیگری پیک شبانه که بین ساعات ۱۹ تا ۲۳ ثبت می شد.

در این ماه، رکورد تاریخی مصرف برق ایران که با ثبت مصرف ۵۰ هزار و ۱۷۸ مگاوات در ساعت ۱۴ و ۲۶ دقیقه روز بیستم تیرماه سال جاری به ثبت رسیده بود، شکسته نشد اما رکورد کم سابقه ۴۹ هزار و ۸۷۷ مگاواتی در روز دهم مرداد داشتیم.

در ۳۱ روز پنجمین ماه سال، لحظات پرمصرف زیادی داشتیم که میزان مصرف برق در هر کدام از این لحظات، در تاریخ کشور کم سابقه بود. پرمصرف ترین لحظات برقی مردادماه ۹۴ در جدول زیر آورده شده است.

همانطور که در جدول بالا مشخص است، پرمصرف ترین لحظات ثبت شده مصرف برق در مردادماه بین ساعات ۱۴ تا ۱۵ بوده که نشان دهنده نقش وسایل سرمایشی در افزایش مصرف برق در کشور است.