به گزارشافکارخبر، با انتشار شیوع آنفولانزا در مرغ های محلی یکی از روستاهای مازندران سازمان دامپزشکی کشور به سازمان بهداشت جهانی این موضوع راگزارش کردکه کشور عراق هم به دنبال گزارشات سازمان جهانی واردات مرغ از ایران را متوقف کرد.


البته خوشبختانه در دو هفته گذشته با توجه به بازدید وزیر کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی عراق از ایران و همچنین اعلام پاک بودن کشورتوسط سازمان دامپزشکی به سازمان جهانی، عراق مجدد تمایل به واردات مرغ از ایران را اعلام کرده درحالیکه چند روز اخیر اولین محموله های صادراتی وارد این کشور شد.


بنابراین گزارش؛ بعد از تعطیلات عید نوروز قیمت مرغ درکشور نسبت به سال گذشته روند کاهشی را تجربه کرده به گونه ای که متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده بین ۳۹۰۰ الی ۴۰۰۰ هزار تومان بوده ودر استان مازندران با شایعه آنفولانزا بعضا ۶۰۰ تومان زیراین قیمت توسط واسطه خریداری شده درحالیکه قیمت مرغ در حال حاضر نسبت به دو الی سه روز گذشته با افت قیمت روبه رو بوده که در صورت ادامه این روند مرغداران زیان خواهند کرد.


در واقع صادرات به صورت مشروط میتواند تاثیر مثبت و منفی داشته باشد به گونه ای که در صورت مطابقت قیمت های صادراتی با قیمت داخلی وهزینه های تمام شده تولید سودآوری خوبی برای تولیدکنندگان دارد اما افزایش هزینه های صادراتی وحمل به زیان تولیدکننده است درحالیکه اگریارانه صادراتی برای تولید کننده یا صادر کننده که با قیمت منطقی از تولید کننده خریداری کرده همراه باشد میتواند مورد حمایت و کار آفرینی این بخش شود.


تولید مرغ در کشور تقریبا خطی است واز سویی تولید جوجه یک روزه به نوعی روند ثابتی در شش ماه اول سال داشته که در صورت ثبات بازار و قدرت خرید مردم با مازاد تولید مواجه نخواهیم بود اما در برخی مواقع مردم با چالش هایی در خرید مواجه شده که این امر در نهایت به کاهش قیمت و زیان تولید کننده منجر خواهد شد.


همچنین بیشترین حجم صادرات مرغ به عبارتی ۹۰ درصد آن به عراق بوده به طوری که در سه ماه اول سال حدود ۱۵ هزار تن مرغ به این کشور صادر کردیم اما از سویی واردات به کشور افغانستان هنوز آغاز نشده درحالیکه هیچ مشکلی از نظر بهداشتی وجود نداشته وتنها کار بازرگانی که بازرگانان باید انجام دهند.


در این راستا عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مرغ در مراکز مختلف برای مصرف کننده بین ۶۲۰۰ الی ۶۵۰۰ قیمت گذاری شده در حالیکه قیمت منطقی آن در شرایط فعلی برای مصرف کننده باید حدود ۷ هزار تومان باشد.


وی افزود: متاسفانه در هفته اخیر که مجدد صادرات مطرح شده سفارت عراق در ایران بابت صدور برگه های مکلف شده حدود ۱۶ دلار از تولیدکنندگان مطالبه کرده که بالا رفتن هزینه های منجر به زیان تولیدکنندگان شده که یارانه های صادراتی از تولید کننده و صادر کننده میتواند منجر به حمایت و کارآفرینی این بخش شود.


حجت در خصوص صادرات قیمت مرغ بیان کرد: قیمت مرغ صادراتی حدود ۶۰۰۰ الی ۶۵۰۰ تومان است.


مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی خاطر نشان کرد: عدم کشش بازار منجر به افت قیمت ها شده واز سویی با وجود تولید جوجه که روند ثابتی در شش ماهه اول سال داشته در صورت ثبات بازار وقدرت خرید مردم مازاد تولید نخواهیم داشت اما اگر مردم در خرید با چالش مواجه شوند در نهایت این امر منجر به کاهش قیمت و زیان تولید کننده خواهد شد.


وی در ادامه گفت: برنامه ریزی ومدیریت تولید از یکسال گذشته با همکاری اتحادیه سراسری وتشکل های استانی وابسته به اتحادیه، سازمان دامپزشکی ومعاونت اموردام حوزه عملیات اجرایی آن شروع شده به گونه ای ظرفیت تولید در این سامانه ۸۵ الی ۸۶ درصد ثبت شده که امیدوارم با همکاری وزارتخانه وپیشنهاد اتحادیه ظرفیت به بالای ۹۵ درصد برسد واز سویی با مشخص شدن میزان مصرف داخل، صادرات وذخایر نیاز کشور توان تولید را بر اساس آن تنظیم کرده تا شاهد کاهش قیمت ویا قیمت غیر واقعی برای مصرف کننده نباشیم.


حجت تصریح کرد: بیشترین حجم صادرات مرغ به عراق است به گونه ای که در سه ماه اول سال حدود ۱۵ هزار تن مرغ به این کشور صادر کردیم واز سویی صادرات به افغانستان آغاز نشده در حالیکه هیچ مشکلی از نظر بهداشتی وجود نداشته وتنها کار بازرگانی آن مانده است.


بنابراین گزارش؛ صادرات مرغ که با گزارش سازمان جهانی از انتشار شیوع آنفولانزا متوقف شده بود طی دو هفته گذشته با توجه به بازدید وزیر کشاورزی ورئیس سازمان دامپزشکی عراق از ایران وهمچنین سازمان دامپزشکی کشوربا اعلام پاک بودن کشور از چند روز اخیر صادرات به این کشور آغاز شده اما تا کنون محموله ای وارد افغانستان نشده که در صورت اتمام پروسه اداری صادرات مجدد به این کشور شروع خواهد شد.