به گزارشافکارخبر، سیدحمید کلانتری با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه رشد توام با اشتغال پیش بینی شده است، گفت: دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد نیازمند ایجاد سالیانه ۸۰۰ هزار شغل جدید بوده و هم اکنون یکی از ماموریت های تعاونی ها نیز حرکت در مسیر اشتغال زایی است.

معاون تعاون وزارت کار اظهارداشت: یکی از بهترین ابزارها برای فقرزدایی تعاونی ها هستند که می توانند از طریق جمع آوری سرمایه های خُرد مردمی عمل کنند. همچنین هدف مهم دیگر برنامه ششم توسعه که کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی است می تواند از طریق توسعه بخش تعاون محقق شود.

کلانتری خاطرنشان کرد: اگر از طریق تعاونی ها بتوان در شهرهای کوچک و روستاها اشتغال زایی کرد، می توان از مهاجرت ناشی از بیکاری نیز جلوگیری به عمل آورد. در حال حاضر، هر تعاونی به صورت متوسط دارای ۶۰ عضو است و در طول یکسال گذشته ۳۱۸۰ تعاونی توانسته اند ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کنند.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: در طول یکسال اخیر ۱۷۰ هزار مسکن مهر تعاونی به اتمام رسیده و ۴۵۰ هزار واحد نیز در حال اجرا و ساخت است. همچنین از طریق تعاونی های مرزنشینان در سال ۹۲ به مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار صادرات صورت گرفته بود که این رقم در سال گذشته به ۳۹۰ میلیون دلار بالغ شد.