به گزارشافکارخبر،اردشیر دادرس با اشاره به افزایش ۵ درصدی مصرف سی ان جی پس از کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت آن گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به کاهش شدید قیمت ال پی جی هم اکنون تقاضا برای مصرف ال پی جی افزایش یافته است.


وی گفت: اگر در گذشته ۷۰درصد تقاضا برای نصب کیت سی ان جی از سوی مصرف کنندگان وجود داشت و ۳۰ درصد برای ال پی جی، هم اکنون تقاضا برای ال پی جی به ۸۰ درصد و ۲۰ درصد به سی ان جی تمایل پیدا کرده اند.


رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی ادامه داد: این روند موجب می شود که خودروها به طور غیراستاندارد و در مراکز غیر مجاز این کار را انجام دهند که دولت باید هر چه سریعتر در خصوص این مسئله فکری کند.


دادرس با اشاره به قیمت سی ان جی و ال پی جی تصریح کرد: قیمت ال پی جی از ۵۴۰ تومان به ۲۳۰ تومان در هر کیلو کاهش یافته است که این موضوع موجب شده تقاضا برای ال پی جی به شدت بالا برود، بنابراین با وجود این شرایط دولت تا پایان شهرویرماه باید جمع بندی کرده و احتمالا قیمت سی ان جی نیز تا پایان سال ۵۰۰ تومان حفظ شود که این مووع نیازمند تصویب در هیئت دولت است.


به گزارش فارس پیش از این دادرس با اشاره به دلایل کاهش قیمت سی ان جی گفته بود: افزایش واردات بنزین به منظور مصرف و ذخیرهسازی و همچنین آغاز سفرهای تابستانی و افزایش گاز موجود در کشور به دلیل کاهش مصرف در بخش خانگی و تجاری موجب شد دولت چنین تصمیمی را اتخاذ کند و امیدواریم که این تصمیم تا پایان سال جاری تمدید شود.