به گزارشافکارخبر، بیژن زنگنه وزیر نفت با صدور حکمی، محمدهادی نژاد حسینیان را به عنوان مشاور عالی وزیر نفت منصوب کرده است.

در حکم وزیر نفت خطاب به هادی نژادحسینیان آمده است: با توجه به سوابق درخشان خدمتی جنابعالی، به ویژه در صنعت نفت، بدینوسیله به عنوان مشاور عالی وزیر منصوب می‌شوید.

وزیر صنایع سنگین در دولت‌های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در دوران وزارت امور خارجه سید کمال خرازی از جمله سوابق کاری محمدهادی نژادحسینیان در سالیان گذشته به شمار می‌رود. وی همچنین در دورانی، عهده پست نماینده ایران در اوپک بود.

هادی نژادحسینیان در دولت نهم نیز به عنوان معاون امور بین الملل وزارت نفت و مسئول مذاکرات خط لوله صلح فعالیت می‌کرد و پس از آنکه مورد غضب سید کاظم وزیری هامانه وزیر وقت نفت و قائم مقام فعلی بیژن زنگنه وزیر نفت قرار گرفت، از کار برکنار شد.

دلیل برکناری این دیپلمات در ۲۷ مهرماه سال ۱۳۸۵ بازنشستگی اعلام شد؛ موضوعی که نژادحسینیان آن را رد کرده بود.