به گزارشافکارخبر، همتی رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی افزود: منابع قفل شده بانک ها شامل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق بخش خصوصی به بانک ها و سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تامین مالی در کشور را بانک ها انجام می دهند، خاطر نشان کرد: بانک ها نمی توانند به همه درخواست متقاضیان تسهیلات پاسخ مثبت بدهند.

* خشکسالی مالی مثل خشکسالی آبی

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با انتقاد از کسانیکه بانک ها را در پرداخت تسهیلات به کارشکنی متهم می کنند، گفت: امسال باید به پدیده " خشکسالی آبی "، پدیده " خشکسالی مالی " را نیز اضافه کنیم.

همتی افزود: بانک ها منابع جدید برای تامین مالی نیاز مشتریان ندارند.

وی درباره اینکه چرا با وجود افزایش نقدینگی بانکها منابع ندارند گفت: ‌ سپرده های مردم از فاکتورهای تشکیل دهنده نقدینگی است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی افزود: آنچه اتفاق می افتد به اینگونه است که بانک ها ماهانه سود سپرده های مردم را به حساب کوتاه مدت آنها واریز می کنند و به دلیل اینکه خیلی از مردم این سپرده ها را برداشت نمی کنند، آمار آن در نقدینگی حساب می شود.

همتی گفت: باید به این نکته توجه داشت که سود سپرده ها که واریز می شود کار فیزیکی نیست بلکه عملیات حسابداری است مانند اینکه شما ۱۰۰ میلیون تومان نزد بانک ملی سپرده دارید و سر ماه ۲ میلیون تومان سود واریز و مبلغ ۱۰۲ میلیون تومان می شود و ما آمار ۱۰۲ میلیون تومان را درج می کنیم و به معنای افزایش ۲ درصدی نقدینگی است اما واقعیت اینطور نیست و این صرفا عملیات حسابداری است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی تاکید کرد: ‌ پول جدید نزد بانک ها برای پرداخت تسهیلات نیست.

همتی گفت: در سایر کشورها تامین مالی طرح های بلند مدت را بازار سرمایه و منابع خارجی انجام می دهند و سهم بانک ها هم برای تامین مالی طرح های کوتاه مدت و سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی در کنار دو روش دیگر است.

وی افزود: متاسفانه در ایران این معادله برعکس و سبب فشار به بانک هاست، به همین دلیل هر وقت کسی مشکل نقدینگی دارد می گویند بانک ها تامین نمی کنند.

* افزایش سرمایه بانک ها از نان شب واجب تر است

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در پاسخ به سوالی درباره افزایش سرمایه بانک ها بویژه در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گفت: موضوع افزایش سرمایه بانک ها روغن ریخته به عنوان نذری است.

همتی افزود: به بانک ها می گویند مطالبات ارزی را وصول کنید و معادل آن را به عنوان افزایش سرمایه بیاورید که با این روش ابتدا باید طلب وصول شود، سپس به نتیجه برسد تا پول اصلی دست بانک را بگیرد و بتواند تسهیلات پرداخت کند.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان اینکه در بودجه امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یافت گفت: کل این رقم به بانک کشاورزی داده شد تا مطالبات کشاورزان تامین شود.

همتی افزود: ‌ همانطور که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد تاکید کرده است، افزایش سرمایه بانک ها از نان شب برای بانک ها واجب تر است.

وی گفت: مجلس و دولت دو مرتبه برای افزایش سرمایه بانک ها تلاش کردند که به نتیجه نرسید اما روسای کمیسیون های اقتصادی و صنایع مجلس دنبال کمک به افزایش سرمایه بانک ها هستند.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی خاطرنشان کرد: به هر میزان که سرمایه به بانک بیاید ۱۲ برابر خلق پول ایجاد می شود تا قدرت وام دهی افزایش یابد.

وی با اشاره به محدودیت های دولت و مجلس گفت: پرداخت یارانه نقدی از جمله این محدودیت هاست که دولت را زیر فشار قرار می دهد و موضوع افزایش سرمایه بانک ها به مراحل بعد می افتد.