به گزارشافکارخبر،پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: غلامحسین باقریان‌‌ اظهار داشت: منطق سرمایه‌گذاری برای ساخت فرودگاه جدید یا سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌های موجود متفاوت است.

وی افزود: در زمینه احداثفرودگاه ابتدا قبل از هر اقدامی باید برای محل احداثفرودگاه از کمیته کنترل فضای کشور و درباره ضرورت ساخت فرودگاه از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز دریافت شود بنابراین روال سرمایه‌گذاری‌ به همین روال است.

عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور ‌درباره وضعیت اقتصادی فرودگاه‌های کشور گفت: همه فرودگاه‌های کشور از جنبه توسعه منطقه مربوطه اقتصادی هستند زیرا اگر فرودگاه نباشد منطقه رشد نخواهد کرد.

وی ادامه داد: اما اگر وضعیت اقتصادی فرودگاه‌های کشور از منظر درآمد - هزینه‌ای مد نظر باشد باید گفت در حال حاضر فقط دو فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و فرودگاه بین المللی هاشمی‌نژاد مشهد سودده هستند و حتی فرودگاه مهرآباد هم سودده نیست.

باقریان با بیان اینکه ناوگان مناسب برای افزایش تعداد پرواز هفتگی در بسیاری از فرودگاه‌های کشور وجود ندارد اظهار کرد: اولویت نخست برای سوده کردن فرودگاه‌های زیان‌ده، تامین ناوگان کوتاه‌برد و افزایش فرکانس پروازی به این فروگاه‌ها است؛ در حال حاضر برخی از فرودگاه‌های مناطق کمتر برخوردار تنها دو پرواز در هفته دارند که در این شرایط کاملا واضح است که فرودگاه نمی‌تواند سودده باشد.

وی ‌بیان کرد: فلسفه وجودی برخی فرودگاه‌های توسعه منطقه و تاثیر در اقتصاد کلان کشور است اما خود فرودگاه به تنهایی سوده نیست.

معاون برنامهریزی شرکت فرودگاههای کشور درباره برنامه شرکت فرودگاههای کشور برای سوده کردن فرودگاههای کشور گفت: برنامههایی برای توسعه و سوده کردن برخی فرودگاهها در دستور کار است اما تا زمانی که تخفیفهای تکلیفی به ایرلاینها از سوی شرکت فرودگاهها اعمال شود و در مقابل مطالبات شرکت فرودگاهها از ایرلاینها وصول نشود و فرکانس پروازی همچنان پایین باشد، سودده کردن فرودگاهها امکان پذیر نیست.