به گزارشافکارخبر،دکتر فرشید فریدونی، مدیرکل سازمان مالیات بر ارزش افزوده استان تهران فرهنگ‌سازی و ایجاد یک بستر مناسب را یکی از ابتدایی‌ترین مؤلفه‌های اجرای قوانین دانست و تاکید کرد: «ایجاد نیاز برای آموزش از طرف مؤدیان و همچنین ارائه سمینار و کارگاه‌های آموزشی از طرف دولت، شرکت‌های خصوصی و اتحادیه‌ها می‌تواند کمک بسزایی به آموزش مؤثر و همچنین پاسخگویی به سؤالات مؤدیان باشد.»

مدیرکل مالیات بر ارزش‌ افزوده استان تهران با بیان دلایل اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران و علت اهمیت آن گفت: «اساس به‌وجود آمدن مالیات بر ارزش ‌افزوده و دلایل استفاده کشورها از این قانون به دو دلیل عمده شفافیت در معاملات اقتصادی و درآمدزایی است. حدود ۷۰ سال است که این امر در دنیا و ۸ سال در ایران در حال اجرا است. مالیات برارزش‌افزوده در واقع نقطه تمرکز و محوریتش بر مصرف‌کنندگان است و به دلیل اینکه در حلقه‌های مختلف از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است».
فریدونی با تاکید بر تکالیف و وظایف فعالان اقتصادی در زمینه مالیات بر ارزش‌ افزوده گفت: «از مهم‌ترین وظایف یک فعال اقتصادی این است که در ابتدای فعالیت باید شرکت خود را طبق فراخوان‌های اعلام‌شده از سوی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده ارزیابی کند تا مشخص شود که مؤدی محسوب می‌شود یا خیر.»
مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران همچنین اضافه کرد: «در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده هر فعال اقتصادی به صرف فعالیت خود، مؤدی محسوب نمی‌شود، بلکه باید بر اساس دو ویژگی مهم خود را ارزیابی کند؛ یکی براساس نوع فعالیت(موضوع) و دیگری حجم فعالیت(فروش و …) که در صورت تطبیق و شناسایی، نام مؤدی به او الصاق و مکلف به اجرای یکسری تکالیف مشخص می‌شود».

فریدونی با اشاره به اقدامات آموزشی و تلاش در راستای فرهنگ‌سازی مالیات بر ارزش‌ افزوده تصریح کرد: «فرهنگ‌سازی و ایجاد یک بستر مناسب یکی از ابتدایی‌ترین مؤلفه‌های اجرای قوانین به شمار می‌رود. دولت متولی این امر است اما نقش و جایگاه اصناف، اتحادیه‌ها و سایر سازمان‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر هستند را نمی‌توان نادیده گرفت».

وی افزود: «سازمان امور مالیاتی کشور با کمک شرکت‌های خصوصی و دانشگاه‌ها طی سه، چهار سال اخیر در زمینه آموزش به مؤدیان تمرکز داشته است. برای نمونه دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور، فعالیت‌هایی مانند اجرای نمایش را برای مدارس ابتدایی منتخب آموزش و پرورش شهر تهران با رویکرد آموزش و آشنایی با مالیات برگزار می‌کند. البته آنچه مسلم است اینکه فرهنگ‌سازی نیاز به زمان دارد و هرچه در زمینه فرهنگ‌سازی و آموزش زمان صرف شود یک سرمایه‌گذاری مناسب انجام داده‌ایم».

فریدونی نقش برگزاری سمینار و کارگاههای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و معافیتهای آن را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: با توجه به بازخوردهایی که بهعنوان کارشناس در این حوزه و مدرس در مؤسسات مختلف دریافت میکنم در قالب یک شعار ارائه میکنم آن هم آموزش مؤثر و انتقال دانش است، چراکه ایجاد نیاز برای آموزش از طرف مؤدیان و علاقهمندان و همچنین ارائه سمینارهای آموزشی و کارگاههای اجرایی از طرف دولت، شرکتهای خصوصی، اتحادیهها و اصناف، میتواند کمک بسزایی به آموزش مؤثر، انتقال دانش و همچنین پاسخگویی به سؤالات مؤدیان باشد.