افکار نیوز: سانحه تأسفبار سقوط يك فروند توپولف ۱۵۴ مسير تهران - ايروان و كشته شدن تمامي ۱۶۸ مسافر آن پرواز در اين روز، استقبال از پرواز با هواپيماهاي شرقي و در رأس آن هواپيماي توپولف ۱۵۴ را به شدت در بين مردم ايران كاهش داد و به دنبال آن بروز سانحه سقوط ناگهاني توپولف ويژه حامل "ليخ كاچينسي " رئيس جمهور لهستان، در نزديكي فرودگاه شهر "سمولينسك " در غرب روسيه در ۲۱ فروردينماه ۱۳۸۹، تا حدي مسئولان صنعت حمل و نقل هوايي ايران را قانع كرد كه براي زمينگير كردن اين هواپيماهاي از رده خارج، پرمصرف، پرسر و صدا و شايد غيرايمن چارهاي بيانديشند.
وزیر راه و ترابری که تا پیش از این دلیل بروز سوانح را در ناوگان هوایی ایران و بخصوص هواپیماهای شرقی و در رأس آنها توپولف‌، اغلب " اشتباه عامل انسانی " یاد می‌کرد، این بار در موضع‌گیری متفاوت اعلام کرد که توپولف‌ها تا پایان سال ۱۳۸۹ از ناوگان هوایی ایران خارج می‌شوند.
البته کماکان مسئولان صنعت حمل ونقل هوایی کشور معتقد هستند توپولوف‌ها موتور بسیار قوی دارند و تنها تفاوت هواپیمای شرقی و غربی در طراحی آنها، راحتی صندلی‌ها و فضای داخلی و زیبایی هواپیما است؛ مادامی که هر نوع از هواپیماها بتواند استانداردهای ایمنی را کسب کند می‌تواند در آسمان ایران پرواز کند.
این جمله زمانی مصداق دارد که توپولف‌های موجود ناوگان دارای متوسط سن پایینی باشند، در حال حاضر متوسط سن توپولف‌ها در ایران بیش از ۲۰ سال است، قطعاً تفاوت اینگونه هواپیماهای فرسوده با هواپیماهای نوین غربی، چیزی فراتر از طراحی آنها، راحتی صندلی‌ها و فضای داخلی و زیبایی هواپیما است.

پس از بروز سانحه دلخراش سقوط توپولف کاسپین در حوالی قزوین و کاهش محبوبیت این نوع هواپیمای شرقی، مسافران حمل و نقل هوایی، اغلب به قول خودشان ترجیح می‌دادند‌ مسیری یک‌هزار کیلومتری را پیاده طی کنند تا اینکه با دلهره و اضطراب بر آنچه " ارابه مرگ " می‌نامیدند، سوار شوند.
روزهاي پس از سقوط توپولف كاسپين، روزهاي تنهايي همنوعان اين هواپيماي نه چندان محبوب شرقي و عدم استقبال از پرواز با آن بود؛ اخبار و شنيدهها حكايت از انجام پروازهاي خالي توپولفها، كنسل شدن پروازهاي چارتري با توپولف از سوي مسافران و خالي بودن صندليهاي اين نوع هواپيما داشت كه اين عدم استقبال از پرواز با توپولف از آن تاريخ، به موردي طبيعي براي آژانسهاي فروش بليت هواپيما و مسافران تبديل شده است.