به گزارشافکارخبر، در دو سال گذشته تورم از ۴۰.۴ درصد در مهر ماه ۹۲ به تدریخ آب رفت و امروز طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی به ۱۵.۴ درصد در مرداد ۹۴ رسیده است. به جز قیمت اقلام مصرفی که روند نزولی پیدا کرد، روند رشد قیمت‌ها در تمامی بخش‌های تولیدی نیز در سراشیبی افتاد و تولیدات در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات نیز کاهش یافت. اما تنها بخشی که همچنان با اصرار تمام بر ایستادن بر تورم بالای ۳۵ درصد بخش بهداشت و درمان است.


بخش درمان به‌رغم تمام اقداماتی که دولت در این حوزه داشته، هنوز جزو گران‌ترین بخش‌های کشور است. تورم این بخش در ۱۲ ماه منتهی به مرداد به ۳۷.۲ درصد رسیده که بالاترین تورم در بین بخش‌های مختلف تولیدی است. در حال حاضر میانگین تورم تولیدکننده در یک سال منتهی به مرداد ۱۰.۲ درصد گزارش شده است. تورم بخش درمان به خودی خود نقش تعیین کننده‌ای در افزایش میانگین نرخ تورم تولید دارد.


در لیست گروه‌های مختلف تولیدی به جز فعالیت‌های متفرقه که ۲۶.۷ درصد رشد قیمت داشته، گروه هتل و رستوران نیز با تورم ۲۰.۷ درصدی رشد قیمت بالایی داشته است.

با توجه به اثرگذاری قیمت تولیدکننده بر قیمت مصرف‌کننده به فاصله چند ماه، این میزان افزایش قیمت به مفهوم گران شدن هزینه‌های تفریح مردم است. بر این اساس در دو بخش درمان و تفریح مردم هنوز درگیر رشد قیمت‌های غیرمتعارف و بالا هستند.


حمل و نقل نیز که همیشه در صدر لیست افزایش قیمت یافته ها قرار داشت، اگرچه جای خود را حفظ کرده اما میزان تورم این بخش در سطح میانگین تورم کالاهای مصرفی یعنی ۱۵.۲ درصد کاهش یافته است. تورم آموزش نیز به ۱۲.۸ درصد رسیده است که می‌توان بر این اساس انتظار رشد کمتر قیمت‌ کالاهای مصرفی در این بخش را در ماه‌های آتی داشت.