به گزارشافکارخبر، امیر شکری در مراسم بازدید خبرنگاران از مراحل چاپ اسکناس و ضرب سکه، مبنی بر اینکه در حال حاضر پروسه چاپ اسکناس ۱۰ هزار تومانی متوقف است، بانک مرکزی چه میزان از این اسکناس ها را پاپ و آماده انتشار دارد؟ گفت: فرآیند و پروسه چاپ با پروسه نشر اسکناس با یکدیگر متفاوت است. با مجوزهای مربوطه انتشار اسکناس انجام می شود.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی افزود: هیات نظارت بر اندوخته اسکناس متشکل از قوا هستند که بر اساس پروتکل، میزان اسکناس و چک پول قابل انتشار را مشخص می کنند و بر اساس آن تصمیم به اجازه انتشار گرفته می شود.


وی اضافه کرد: سازمان تولید اسکناس و سکه ها متولی چاپ اسکناس است و براین اساس اوراق امنیتی را چاپ کرده و به اداره نشر اسکناس تحویل می دهد و این اداره به تناسب شرایط نسبت به توزیع اقدام می کند.


شکری از نهایی شدن چاپ ایران چک های ۵۰ هزار تومانی جدید خبر داد و افزود: تمام ایران چک های سفارش داده شده، چاپ و تحویل اداره نشر اسکناس های بانک مرکزی شده که بخش عمده آن از طریق بانک ها بین مردم توزیع شده است.


رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک هزینه بازتولید اسکناس های فرسوده را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در سال عنوان کرد و گفت: به این هزینه باید هزینه امحاء اسکناس های فرسوده را نیز اضافه کرد. از روز تولید تا روز خروج هر قطعه اسکناس از سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی یک ماه طول می کشد.


وی با بیان اینکه هزینه چاپ هر برگ اسکناس حدود ۱۲۰ تومان است، اظهار داشت: سال گذشته ۷۰۰ میلیون قطعه اسکناس امحا شده و این حالی است که در رکورد امحاء ۱.۲ میلیارد قطعه اسکناس را در سال نیز داشته ایم.


وی درباره وجود اسکناس های تقلبی ۱۰ هزار تومانی در بازار گفت: تاکنون با هیچ مورد جعل اسکناس که در آن ویژگی های امنیتی اسکناس در آن شبیه سازی شده باشد، برخورد نکرده ایم. کپی رنگی از اسکناس که در دست مردم به عنوان اسکناس جعلی شناخته می شود، جعل محسوب نمی شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه جعل یعنی شبیه سازی ویژگی های امنیتی اسکناس، اظهار داشت: تاکنون موردی دیده نشده که در آن ویژگی های امنیتی اسکناس در آن جعل شده باشد.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا کپی های رنگی اسکناس در کشور وجود دارد، گفت: دلیل این امر را می توان در زیاد بودن دستگاه های کپی رنگی در کشور دانست که به وفور یافت می شود.

شکری گفت: بانک مرکزی در بخش عرضه تمام تلاش خود را به کار می برد تا وجوه ممیزه قابل تشخیص برای اصل بودن اسکناس قرار دهد و در بخش تقاضا هم مردم باید دقت لازم را به خرج داده و وجوه ممیزه را شناسایی کنند تا بتوانند اسکناس اصل را از جعل تشخیص دهند.

وی در مورد برنامه بانک مرکزی برای تولید اسکناس در سال جاری نیز گفت: طبق برنامه قرار است ۸۰۰ میلیون قطعه اسکناس تا پایان سال تولید شود.