به گزارشافکارخبر، محمد خزاعی درباره مهمترین برنامه‌های جذب سرمایه خارجی در بازار سرمایه ایران در دوره پساتحریم گفت: سازمان سرمایه گذاری از حدود یکسال پیش برنامه ریزی‌های گسترده‌ای را به منظور کسب آمادگی برای پذیرش سرمایه گذاران خارجی و هدایت منابع مالی خارجی به زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه‌ای کشور و بخش‌های اولویت دار دستگاههای اجرایی تخصصی آغاز کرده است.


وی با اعلام اینکه از مهمترین این اقدامات می توان به بازنگری فرآیند اجرایی، بهبود و اصلاح قوانین و مقررات، رفع موانع و گلوگاه های جذب سرمایه گذاری خارجی، تشکیل کارگروه های تخصصی رفع موانع سرمایه گذاری و تشریک مساعی با سایر دستگاه های ذیربط در جهت بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد، افزود: بر این اساس در حال حاضر کشور روزانه و به طور مستمر میزبان هیات‌های متعدد سرمایه گذار خارجی است.


رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود که با اجرای توافق برجام و رفع کامل تحریم های غیرقانونی برخی دولت غربی علیه کشورمان، بر این حجم افزوده شود، تصریح کرد: این سازمان درصدد است با راه اندازی مجمع مدیران سرمایه گذاری قوای سه گانه اجماع نظر کاملی در استراتژی پذیرش و جذب سرمایه گذاری ایجاد کرده و با وحدت رویه و اتخاذ فرآیندهای مشترک اجرایی به طور هوشمندانه و بر اساس نیاز کشور، منابع مالی خارجی را مورد پذیرش و هدایت و راهبری قرار دهد.


معاون وزیر اقتصاد و دارایی همچنین در پاسخ به این سوالی مبنی بر چگونگی تضمین سرمایه گذاری‌های خارجی توسط دولت در دوران پساتحریم، بیان کرد: براساس قوانین و مقررات جاری کشور، تضامین قانونی برای حضور سرمایه گذاران خارجی وجود داشته و در این خصوص نیز سازمان سرمایه گذاری آمادگی دارد مجوز قانونی مربوطه را برای تمامی سرمایه گذاران خارجی که مستندات و مدارک مورد نیاز را ارائه کند، صادر نماید.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تاکنون تخمین و برآورد دقیقی از وسعت سرمایه گذاری بازار اقتصاد، تولید و تجارت ایران در دوران پساتحریم انجام شده است؟ تبیین کرد: پتانسیل جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور بسیار زیاد بوده و بر اساس برآورد صاحب نظران اقتصادی داخلی و خارجی و به اذعان نهادهای اقتصادی بین المللی و موسسات ذیربط آن ایران از پرجاذبه ترین مناطق برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی بوده و پیش بینی می شود در قالب اجرای برنامه ششم توسعه بیشتر از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بصورت مستقیم و غیرمستقیم آن جذب شود.


خزاعی در ادامه با بیان اینکه آبان ماه نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری ایران به میزبانی منطقه آزاد کیش برگزار می شود، یادآور شد: از مهمترین ابزارهای بازاریابی بین‌المللی طرح‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه گذاری و جلب نظر سرمایه گذاران، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و همایش های ویژه است.


معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر هم در عرصه اقتصادی، آژانس‌های تشویق سرمایه گذاری در تمامی کشورها، اعم از توسعه یافته و سرمایه فرصت و نیز کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور که عمدتاَ سرمایه پذیر و یا توامان، میزبان و یا مبدا جریانات سرمایه ای هستند، مبادرت به برگزاری نمایشگاه و رویدادهایی از این دست با موضوعات تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری می کنند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اهمیت این موضوع سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی در همراهی منطقه آزاد کیش که متولی اصلی برگزاری این رویداد است، تاکید کرد: با فراخوان این موضوع به مراکز خدمات سرمایه گذاری کشور و سایر دست اندرکاران ذیربط اهتمام ویژه ای را در برگزاری موفق این رویداد به کار بسته شده است.