به گزارشافکارخبر،ابراهیم جعفری در گفت و گویی که خبرگزاری انگلیسی رویترز آن را منتشر کرد، از تصمیم قطر برای تعیین سفیر در بغداد که بعد از ۲۵ سال برای اولین بار اتفاق می افتد و به از سر گیری روابط عراق و قطر منجر خواهد شد استقبال کرد ولی گفت که این اقدام کافی نیست.

انتقاد صریح جعفری از کنفرانس تفرقه افکنی دوحه
جعفری با انتقاد از کنفرانس دوحه تصریح کرد، انتظار نداشتیم این کنفرانس به این شکل برگزار شود. پیام آن برای ملت عراق مثبت نبود و به نظر ما به روابط دو طرف و روابط کل کشورهای عربی کمک نمی کند… دامن زدن به قضیه شیعه و سنی کار درستی نیست.

جعفری تاکید کرد که دولت و پارلمان عراق نماینده تمام طیف های ملت عراق هستند و هیچ گروهی در حاشیه گذاشته نمی شود و عراق اصرار دارد که در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نکند و بیش از آن در تلاش است که کشوری هم در امور داخلی عراق دخالت نکند.

وی با اشاره به این که کنفرانس دوحه دخالت در امور عراق است، گفت: برخی اوقات دخالت سیاسی خطرناک تر از دخالت نظامی است.