به گزارشافکارخبر، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی از وضعیت فقر در ۸۲ کشور در حال توسعه جهان اعلام کرد فقر در ایران کمتر از ۵۷ کشور است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین المللی که بر پایه آمار سال ۲۰۱۲ تهیه شده است ۸ درصد مردم ایران با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند.

ایران از نظر نرخ فقر در رتبه ۵۸ بین ۸۲ کشور در حال توسعه قرار گرفته است. برخی کشورها که فقر بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از برزیل با ۱۰.۸ درصد، الجزایر با ۲۳.۶ درصد، هند با ۶۸.۷ درصد، پاکستان با ۶۰.۲ درصد، زامبیا با ۸۶.۶ درصد، چین با ۲۷.۲ درصد، غنا با ۵۱.۸ درصد، اندونزی با ۴۳.۳ درصد، و تاجیکستان با ۲۷.۷ درصد.

از جمله کشورهایی که فقر کمتری نسبت به ایران دارند نیز می توان به آرژانتین با ۲ درصد، روسیه با ۲ درصد، ترکیه با ۴.۷ درصد، و تایلند با ۴.۱ درصد اشاره کرد.

بروندی دارای بیشترین گستردگی فقر شناخته شده است به طوری که ۹۳.۵ درصد مردم این کشور با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند.