محمود احمدی از جمع آوری چک پولهای ۱۰۰ هزار تومانی از بازار از تاریخ ۱۵ آبان ماه امسال خبرداد و گفت: پس از آن با تاخیر چک پولهای ۵۰ هزار تومانی جمع آوری خواهد شد.

دغدغه بانک مرکزی

به گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی افزود: با توجه به اینکه هم اکنون چک پول ۵۰ هزار تومانی در دستگاه‌های ATM قابل ارائه به مردم است، این دغدغه وجود دارد که پس از جمع آوری این چک پولها، مبادلات مردم از نظر نقدینگی دچار مشکل شود.

وی با بیان اینکه قصد داریم اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی را جایگزین چک پولهای ۵۰ هزار تومانی کنیم، تصریح کرد: فعلا برای انتشار اسکناس بزرگتر از ۱۰ هزار تومانی برنامه ای نداریم.

۴۶ میلیون اسکناس ۱۰ هزار تومانی

احمدی از توزیع ۴۵ تا ۴۶ میلیون قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی در سطح جامعه خبرداد و اظهارداشت: بانکها مجاز به استفاده از اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی در خودپردازها هستند.

خرید و فروش وام

دبیر کل بانک مرکزی در مورد خرید و فروش انواع وام در بازار گفت: پدیده خرید و فروش انواع وام در بازار به پدیده ای مرسوم تبدیل شده است که برای انجام این کار نیز بدون مجوز تبلیغات صورت می گیرد، اینگونه تبلیغات به خرید و فروش وامها دامن می زند.

وام به شرط سپرده

این مقام مسئول در بانک مرکزی در مورد پرداخت وام به شرط سپرده گذاری گفت: بانکها به جز وام خرید مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن اجازه دریافت سپرده گذاری برای پرداخت وام و شرط گذاشتن در این بخش را ندارند.

خاوری برای تائید صلاحیت به بانک مرکزی رفت

احمدی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا محمود خاوری مدیرعامل بانک ملی برای تائید صلاحیت به بانک مرکزی مراجعه کرده است؟ پاسخ مثبت داد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها باید بر اساس اصول و استانداردها گزینش شوند، گفته است: مدیرعامل بانک ملی ایران از مدیران با سابقه سیستم بانکی است اما باید مراحل تایید صلاحیت را طی کند.