حسن خستهبند در خصوص قيمت نهايي بنزين هنگام آزادسازي يارانهها در سال جاري اظهار داشت: دولت به طول كامل اطلاعاتي در اين باره ارايه نكرده است.

به گزارش فارس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صحبت‌های انجام شده میان مجلس و دولت در مجلس، گفت: بر اساس صحبت‌های انجام شده بنا بر این شده که دولت قیمت بنزین را بر مبنای فوب خلیج فارس محاسبه کند.

وی ادامه داد: اگر فوب خلیج فارس بالای ۴۰۰ تومان بود، دولت مابه‌تفاوت آن را به صورت یارانه پرداخت می‌کند و اگر پایین‌تر بود ما‌به‌تفاوت آن با قمیت ۴۰۰ تومان به عنوان درآمد دولت تلقی خواهد شد.

نماینده بندر انزلی با بیان اینکه قرار بر این شده است که دولت بنزین را در رقم ۴۰۰ تومان ثابت نگه دارد، تصریح کرد: احتمال دارد دولت بر مبنای این طرح عمل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های ماه‌های اخیر در خصوص قیمت‌ حامل‌های انرژی، مدت زمان آزاد سازی بنزین را ۵ سال دانست و تأکید کرد: آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی باید به صورت تدریجی و طی ۵ سال صورت گیرد.

نماينده بندر انزلي در مجلس شوراي اسلامي اظهارات دولت در خصوص بنزين و يارانهها را پراكنده دانست و گفت: با توجه به اظهاراتي كه از سوي دولت منتشر ميشود، نميتوان به طور قطع در مورد قيمت بنزين صحبت كرد.