بابک افقهی گفت: پیشنهاد وضع مالیات بر ارزش افزوده بر واردات در صورت موافقت نمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه اجرایی خواهد شد.

به گزارش مهر، معاون وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی حداقل دو برابر شده و به شش درصد خواهد رسید تا از منابع حاصل از این مالیات، برای توسعه زیرساختهای صادراتی استفاده شود.

وی تصریح کرد: در فاز دوم کار، با کالاهایی که از طریق دامپینگ وارد کشور می شوند، مبارزه خواهد شد.

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیر مستقیم که بر مصرف کالاها و خدمات وضع می شود هم اکنون در بیش از ۱۴۰ کشور جهان اجرایی شده است.

هم اکنون ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه ) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.