افکار نیوز: محمد رویانیان امروز (دوشنبه) در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت عرضه و قیمت بنزین پس از هدفمندی یارانه ها گفت: در حال حاضر برنامه دولت برای عرضه قیمت و نحوه عرضه و نحوه حمایت از ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش سوخت ۱۰۰ در صد مشخص است و قرار است با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بنزین به صورت تک نرخی عرضه شود.

وی با بیان اینکه در کنار طرح تک نرخی شدن عرضه بنزین یک سناریوی جدید برای حمایت از ناوگان حمل و نقل عمومی ارائه شده است، تصریح کرد: در این سناریوی جدید پیشنهاد شده است ضمن تک نرخی کردن عرضه بنزین و در صورت موافقت مجلس برای برخی از خودروهای عمومی نرخی متفاوت از نرخ قیمت بنزین تعریف شود.

این مقام مسئول هدف از پیشنهاد این طرح جدید را کنترل تورم و حمایت از ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان کرد و افزود: تا کنون قیمتهای مختلفی برای عرضه بنزین پس از هدفمندی یارانه ها مطرح شده است اما در این باره دولت تصمیم گیری می کند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به اینکه مطرح شدن قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان به عنوان قیمت تمام شده بنزین دلیلی بر عرضه این فرآورده نفتی با این قیمت های بالا ندارد، اظهار داشت: برخی کارشناسان در محاسبه قیمت تمام شده بنزین میزان خرید از بازار فوب خلیج فارس، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های حمل و نقل را عنوان می کنند اما این دلیلی نمی شود که بنزین را به این قیمت عرضه کنیم.

رویانیان با تاکید بر اینکه قصد نداریم یارانه های سوخت را در فاز اول و به صورت یکباره حذف کنیم، اظهار داشت: در نهایت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بنزین را با یک نرخ نیمه یارانه ای تر نسبت به قیمت های فعلی عرضه خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای حمایت از ناوگان حمل و نقل عمومی، تبیین کرد: از این رو خودروهای عمومی به ویژه اتوبوس و مترو تحت یارانه حمایتی دولت قرار می گیرند اما اقداماتی برای شناسایی آن دسته از تاکسی ها و وانت بارهایی که در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت نمی کنند در دستور کار قرار دارد.