عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد پویا در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه تعادل در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه تفاهم در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ : مسیر سخت کشتی فرنگی تا رسیدن به المپیک؛فعالیت 60 هزار خیر سلامت در کشور ؛واکنش ربیعی به منتقدان بحث اشتغال؛ بی تفاوتی بازار سرمایه به اوج رسید؛پیش بینی بانک مرکزی از بازار مسکن؛ورود موسسات اعتباري به بازار خودروهاي چيني؛ مراسم بزرگداشت جانباختگان مظلوم فاجعه منا برگزار شد؛تسریع در مرمت آثار تاریخی با همکاری بخش خصوصی؛ابلاغ اصلاحیه ضوابط واردات خودرو به نمایندگی ها؛عزم دولت و بخش خصوصی برای افزایش دو برابری عرضه CNG؛همه قرائن از عمدی بودن فاجعه منا خبر میدهد؛
عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه عصر اقتصاد در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه كسب و كار در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ :