به گزارشافکارخبر، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای خطاب به قاضی صلواتی با موضوع " پرداخت بدهی‌های متهم ب. ز به شرکت ملی نفت ایران " اعلام کرد: به شرط تایید ضمانتنامه و بانک صادر کننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی متهم(ب. ز)، شرکت ملی نفت ایران آماده هرنوع همکاری و انجام اقدامات لازم است.


متن کامل نامه علی اکبر ماهرخ زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران خطاب به قاضی صلواتی ریاست شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شرح زیر است:


" احتراما به استحضار می رساند حسب اعلام وکلای شرکت ملی نفت ایران، جنابعالی در ابتدای دومین روز جلسه محاکمه متهم ب. ز و شرکایش به نقل از وکلای خارجی متهم(قطع نظر از اینکه وکالت و مالا سمت نامبردگان برای آن دادگاه محتزم می بایست به اثبات رسیده باشد)، اعلام فرموده اید که نامبردگان حاضر هستند کلیه بدهی به شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی، پرداخت نمایند.

ضمن استقبال از این امر، هرچند که متهم و وابستگان ایشان تاکنون کرارا ادعاهای دروغین و کذبی را به منظور سوء استفاده تبلیغاتی و اتلاف وقت و اطاله دادرسی مطرح نموده اند لیکن در عمل تاکنو هیچ وجهی را اعم از ریالی و ارزی به حساب این شرکت واریز نکرده اند.

معهذا این شرکت به شرط تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک ملی ایران مبنی بر معتبر بودن ضمانتنامه و بانک صادرکننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی متهم، آماده هر نوع همکاری و اقدامات لازم است. "