به گزارشافکارخبر، ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران کشور گفت: چین آخر و چهارم برگ سبز چای در باغات برخی مناطق آغاز شده و به صورت گسترده دو یا سه روز آینده آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای در سال جاری از وضعیت خوبی برخوردار بود، اظهار داشت: برداشت برگ سبز چای تا پایان مهرماه به پایان می‌رسد.

هوسمی تصریح کرد: در مجموع چایکاران از میزان و کیفیت محصول تولیدی نسبت به سال گذشته رضایت بیشتری دارند، اما در صورت بارش باران در روزهای اخیر قطعا کیفیت و کمیت محصول بهتر می‌شد.

رئیس اتحادیه چایکاران بیان داشت: در ۲ سال اخیر دولت توجه ویژه‌ای به چایکاران و مباحثمربوط به آنها داشته، اما جبران ۳۰ سال گذشته که به تولید این محصول توجه نمی‌شد، کار سختی است.

وی افزود: تاکنون بهای برگ سبز چای در دور اول و دوم برداشت پرداخت شده، اما هنوز مطالبات چایکاران از چین سوم پرداخت نشده است.