به گزارشافکارخبر، عبدالمجید نائینی درجمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عدم وجود مصالح ساختمانی مناسب و نبود برنامه مشخص از سوی دولت باعثشد تا عمر مفید ساختمان‌ها در کشور و در تهران کاهش یابد، گفت: به همین دلیل این روزها می‌بینیم که عمر مفید ساختمان‌ها به حدود ۳۰ سال رسیده است.

وی با اعلام اینکه عدم به‌کارگیری کارگران ذیصلاح و فنی و عدم اجرای پروژه‌ها توسط مجریان ذیصلاح باعثشده تا هر فرد یا هر گروهی خود را مجری ساختمان معرفی کند، افزود: همین موضوع موجب ضربه بزرگی به بیت‌المال می شود چرا که گسترش این موضوع باعثشده تا وضعیت ساخت و ساز در کشور مناسب نباشد.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم ساختمان‌هایی با عمر بالا داشته باشیم باید از مجریان ذیصلاح و افراد متخصص استفاده کنیم، اظهار داشت: یک سازمان نظام مهندسی مقتدر می‌تواند این مشکلات را برطرف کند، اما تا کنون شاهد بودیم که این ناتوانی از سوی سازمان نظام مهندسی موجب مشکلات زیادی شده است.

همچنین مهرداد همایونی دبیر مجمع تشکل‌های مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه این مجمع را ۱۴ تشکل مردم‌نهاد که از قدیمی‌ترین تشکل‌ها در حوزه ساخت و ساز هستند، تشکیل می‌دهند، گفت: هدف از تشکیل این مجمع این است که بر روی موضوعات مربوط به قانون نظام مهندسی فعالیت کنند.

به گفته وی، هدف از تشکیل مجمع تشکل‌های مهندسی سازمان، مطالبات و پیگیری اجرای دقیق و کامل اهداف قانون برای احقاق حقوق جامعه مهندسان و صنوف ساختمان است، چرا که قانون نظام مهندسی قانون مفصلی است و بندهای مفصلی دارد، بنابراین پیشنهاداتی که اعضای سازمان نظام مهندسی دارند می‌توانند از طریق این مجمع به وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی آن را ارائه کنند.