به گزارشافکارخبر، علیرضا دائمی با اشاره به اینکه تغییر آب‌بها برای مشترکین با رعایت الگوی مصرف فقط ۱۰ درصد خواهد بود گفت: تعدیل ۱۰ تا ۳۰ درصدی نرخ آب از ابتدای مهرماه سال جاری خواهد بود گفت: تغییر آب‌بها برای مشترکین با رعایت الگوی مصرف فقط ۱۰ درصد خواهد بود.

وی اظهار داشت: این تعدیل قیمت‌ها پس از حدود ۲ سال انجام گرفته و بر اساس تصمیم شورای اقتصاد از این پس نرخ آب مشترکان به صورت پلکانی و بر اساس مصرف ماهیان هر مشترک ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: هم‌اکنون الگوی کنونی مصرف آب کشور حدود ۱۵ مترمکعب است و از ۲۲ میلیون مشترک بیش از ۵۵ درصد مشترکین در این دسته قرار می‌گیرند، تغییر نرخ آب در قبض این دسته از مشترکان ۱۰ درصد خواهد بود.

دائمی ادامه داد: نرخ مبنای آب در میان مشترکینی که ۱۵ تا ۲۰ مترمکعب مصرف آب دارند حدود ۱۲ درصد خواهد بود و در مشترکین بین ۲۰ تا ۴۰ مترمکعب به طور متوسط ۱۸ درصد خواهد بود، افزایش نرخ ۳۰ درصدی در میان مشترکین با مصرف ۴۰ مترمکعب خواهد بود که البته این دسته کمتر از یک درصد مشترکین آب را تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای مصرف، حدود ۷۰ درصد مشترکان آب و فاضلاب کمتر از ۲۰ مترمکعب در ماه مصرف آب دارند، بنابراین در قبض آب بسیاری از مصرف‌کنندگان افزایش نرخ آب بین ۱۲ تا ۱۵ درصد خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه تعدیل نرخ‌ها بر اساس نرخ تورم ضرورتی است که توسط شورای اقتصاد انجام شود، گفت: دولت همانگونه که هر سال حقوق کارکنان و نرخ حقوق پایه کارگری را افزایش می‌دهد، طبیعی است که اقلام هزینه‌ای را افزایش دهد.

وی ادامه داد: اگر نرخ تورم کشور را در نظر بگیریم، تغییر نرخ آب بسیار ناچیز است، در سال ۹۳ بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد است، در حالی‌که تغییر تعرفه برای مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند حدود ۱۰ درصد است. بنابراین این اقدام افزایش قیمت محسوب نمی‌شود، چرا که اگر مبنای تغییر نرخ آب، نرخ تورم باشد نرخ آب نسبت به سال‌های قبل کاهش هم داشته است.

دائمی تصریح کرد: هم‌اکنون با تعدیل اعمال شده، متوسط قیمت آب از ۲۹۷ تومان به ۳۴۹ تومان تغییر یافته است، اما در پلکان مصرف، برای خانواده‌ای که الگوی مصرف را رعایت می‌کند، متوسط نرخ آب از ۱۸۲ تومان به‌ازای هر مترمکعب به ۲۰۰ تومان می‌رسد، اما در بالاتر از الگوی مصرف تغییر نرخ پلکانی خواهد بود.